อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

ชั้นหนังสือ เลื่อนชั้นได้ ชนิดสองตอน ใช้ได้สองหน้า

ดูรูปภาพขนาดเดิม

ก72 ส60 ล20

ชั้นหนังสือ เลื่อนชั้นได้ ชนิดสองตอน ใช้ได้สองหน้า กว้าง72"x สูง60"x ลึก20"

ราคา 26,805 บาท

ราคา 26805.00 บาท