อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


รายการสินค้า
picture บัตรรายการ
ขนาด 3x5"
0.65
picture บัตรยืมหนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สีขาว
ร้อยละ 70 บาท
0.70
picture บัตรกำหนดส่งหนังสือภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
สีขาว ร้อยละ 70 บาท
0.70
picture ซองใส่บัตรยืมหนังสือ สีขาว
สีขาว ร้อยละ 70 บาท
0.70
picture ปากกาฮอส 2 หัว
ด้ามละ 35 บาท
35.00
picture กระดาษปิดสันหนังสือ
สำหรับเขียนเลขหมู่ปิดสันหนังสือ
55.00
picture หมึกขาว-ดำ
ใช้ทาสันแทนดินสอไฟฟ้า
86.00
picture กล่องเหล็กใส่เอกสาร ขนาดเล็ก
5x4.5x7
118.00
picture ป้ายหน้าตู้บัตรรายการ
อันละ 130 บาท
130.00
picture ตะกร้าใส่เอกสาร
ชุบโครเมี่ยมและชุบพลาสติกสีต่างๆ
130.00
picture เมจิกอาร์ทลาย
ใช้ทาสันแทนอินเดียอิงค์
130.00
picture ปากกาซากุระ เพนเทล เคมี (สีเงิน สีทอง สีขาว)
ด้ามละ 130 บาท
130.00
picture กล่องเหล็กใส่เอกสารขนาดกลาง
8x8x4.5
140.00
picture แกนเเหล็กลิ้นชักตู้บัตรรายการ
อันละ 165 บาท
165.00
picture กล่องเหล็กใส่เอกสาร ขนาดใหญ่
10x4.5x10
165.00
picture แฟ้มแขวน ธรรมดา
โหลละ 195 บาท
195.00
picture แฟ้มแขวน ตราช้าง
โหลละ 215 บาท
215.00
picture กระดาษอะไหล่สมุดลงทะเบียน
ขนาดกลาง หรือ ใหญ่
250.00
picture เทปรองเขียนสันดินสอไฟฟ้า ยาว 400 ฟุต
(สีขาว-สีดำ-สีทอง)
268.00
picture อะครีลิกโชว์หนังสือใหม่ ขนาดเล็ก
ก6x ส6.5x ล2
286.00
picture ปกวารสารพลาสติกสันแสตนเลส
ขนาดเล็ก 7x11
300.00
picture แผ่นอะคลีลิกแบ่งหมวดหมู่ (000-900) แนวตั้ง
ชุดละ 325 บาท
325.00
picture อะครีลิกโชว์หนังสือใหม่ ขนาดใหญ่
ก7.5xส8xล2"
325.00
picture ตรายาง
ตัวหนังสือ, ตัวเขียนแบบ
325.00
picture ปกวารสารพลาสติกสันแสตนเลส
ขนาดกลาง 9x12.6
350.00
picture แผ่นอะคลีลิกคั่นเดือน มกราคม-ธันวาคม
ชุดละ 375 บาท
375.00
picture ตรายางห้องสมุด
โลโก้ห้องสมุดโรงเรียน
375.00
picture บัตรสมาชิกห้องสมุด ขนาด 3 ตอน
ร้อยละ 400 บาท
375.00
picture แผ่นรองตัดขนาด 22 x 30 ซม.
n/a
375.00
picture ปกวารสารพลาสติกสันแสตนเลส
ขนาดใหญ่ 11x14
400.00
picture รับพิมพ์บัตรสมาชิกห้องสมุด ขนาด 3 ตอน
พิมพ์ 1,000 ใบ ขึ้นไป
428.00
picture แผ่นรองตัดขนาด 30 x 45 ซม.
n/a
482.00
picture แผ่นอะคลีลิกคั่นวันที่ 1-31
ชุดละ 535 บาท
535.00
picture แผ่นอะคลีลิกคั่นบัตรยืม (แนวตั้ง) ภาษาไทย ก-ฮ
ชุดละ 535 บาท
535.00
picture แผ่นอะคลีลิกคั่นบัตรยืม (แนวตั้ง) ภาษาอังกฤษ A-Z
ชุดละ 535 บาท
535.00
picture สมุดทะเบียนหนังสือ ปกแข็งเดินทอง ภาษาไทย
ขนาดกลาง 100 แผ่น
550.00
picture สมุดทะเบียนหนังสือ ปกแข็งเดินทอง ภาษาไทย
ขนาดใหญ่ 100 แผ่น
610.00
picture สมุดทะเบียนหนังสือ ปกแข็งเดินทอง
ภาษาอังกฤษ 100 แผ่น
610.00
picture แผ่นรองตัดขนาด 45 x 60 ซม.
n/a
642.00
picture เหล็กหนีบชั้นบอกชื่อหมวดหมู่หนังสือ
โหลละ 680 บาท
680.00
picture แผ่นรองตัดขนาด 60 x 90 ซม.
n/a
910.00
picture ดินสอไฟฟ้า
ชุดละ 1,070 บาท
1070.00
picture เหล็กตั้งแสดงหนังสือใหม่ ..
โหลละ 1070 บาท
1070.00
picture เหล็กกั้นหนังสือ ขนาดกลาง
ก5xล6xส6.5
1070.00
picture เหล็กกั้นหนังสือ ขนาดใหญ่
ก5.5
1177.00
picture เหล็กกั้นหนังสือ ขนาดใหญ่พิเศษ
คู่ละ120บาท
1391.00
picture เหล็กกั้นหนังสือ ขนาดใหญ่แบบทึบ
ก5.5
1498.00