อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

กล่องเหล็กใส่เอกสาร ขนาดใหญ่

ดูรูปภาพขนาดเดิม

10x4.5x10

กล่องเหล็กใส่เอกสาร ขนาดใหญ่ กว้าง 10" xลึก 4.5 x สูง 10" สีเทาโหลละ 1,320 คละสีโหลละ 1,540 กล่องละ 165  บาท

ราคา 165.00 บาท