อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

กล่องเหล็กใส่เอกสารขนาดกลาง

ดูรูปภาพขนาดเดิม

8x8x4.5

กล่องเหล็กใส่เอกสารขนาดกลาง กว้าง 8"x ลึก 4.5" x สูง 8" สีเทาโหลละ 990 คละสีโหลละ 1,300 กล่องละ 140  บาท

ราคา 140.00 บาท