อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

กล่องเหล็กใส่เอกสาร ขนาดเล็ก

ดูรูปภาพขนาดเดิม

5x4.5x7

กล่องเหล็กใส่เอกสาร ขนาดเล็ก กว้าง 5" x ลึก 4.5" x สูง 7"  " สีเทาโหลละ 1,000  (กล่องละ 118 บาท)

ราคา 118.00 บาท