อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

กระดาษปิดสันหนังสือ

ดูรูปภาพขนาดเดิม

สำหรับเขียนเลขหมู่ปิดสันหนังสือ

กระดาษปิดสันหนังสือ (สำหรับเขียนเลขหมู่ปิดสันหนังสือ)
กล่องละ 55 บาท

ราคา 55.00 บาท