อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

สมุดทะเบียนหนังสือ ปกแข็งเดินทอง ภาษาไทย

ดูรูปภาพขนาดเดิม

ขนาดใหญ่ 100 แผ่น

สมุดทะเบียนหนังสือ ปกแข็งเดินทอง ภาษาไทย ขนาดใหญ่ 100 แผ่น กว้าง 11.5" x ยาว 14.5"   เล่มละ 610  บาท

ราคา 610.00 บาท