อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

เหล็กกั้นหนังสือ ขนาดใหญ่

ดูรูปภาพขนาดเดิม

ก5.5

เหล็กกั้นหนังสือ ขนาดใหญ่ กว้าง 5.5" x ลึก 7" x สูง 7.5"   โหลคู่ละ 1,177 บาท

ราคา 1177.00 บาท