อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

เหล็กกั้นหนังสือ ขนาดกลาง

ดูรูปภาพขนาดเดิม

ก5xล6xส6.5

เหล็กกั้นหนังสือ ขนาดกลาง กว้าง 5" x ลึก 6" x สูง 6.5"      โหลคู่ละ 1,070 บาท

ราคา 1070.00 บาท