อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

สมุดทะเบียนหนังสือ ปกแข็งเดินทอง ภาษาไทย

ดูรูปภาพขนาดเดิม

ขนาดกลาง 100 แผ่น

สมุดทะเบียนหนังสือ ปกแข็งเดินทอง ภาษาไทย ขนาดกลาง 100 แผ่น กว้าง 9.5" x ยาว 14.5" เล่มละ 550 บาท

ราคา 550.00 บาท