อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

เหล็กกั้นหนังสือ ขนาดใหญ่แบบทึบ

ดูรูปภาพขนาดเดิม

ก5.5

เหล็กกั้นหนังสือ ขนาดใหญ่แบบทึบ กว้าง 5.5" x ลึก 5" x สูง 8.5" โหลคู่ละ 1,498 บาท

ราคา 1498.00 บาท