อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


รายการสินค้า
picture รับเข้าเล่มวารสารหุ้มปกแข็งด้วยผ้าแรกซีนเดินทอง
เล่มละ 325 บาท
325.00
picture รับซ่อมหนังสือเก่าให้เป็นเล่มใหม่
เล่มละ 325 บาท
325.00
picture เหล็กหนีบอัดเจาะหนังสือ ขนาดยาว 15.5"
อันละ 860 บาท
860.00
picture แท่นตัดกระดาษฐานโลหะ อย่างดี ขนาด 12x15"
อันละ 2,140 บาท
2140.00
picture แท่นตัดกระดาษ ฐานโลหะ อย่างดี ขนาด 15x18
อันละ 2,675 บาท
2675.00
picture สว่านไฟฟ้าอย่างดีชนิดมือถือ 3 หุน
ตัวละ 3,000 บาท
3000.00
picture สว่านไฟฟ้าอย่างดีแบบตั้งโต๊ะ
ชุดละ 3,210 บาท
3210.00
picture แท่นตัดกระดาษ ฐานโลหะ อย่างดี ขนาด 18x20"
อันละ 3,535 บาท
3535.00
picture แท่นตัดกระดาษ ขนาด 20x24
อันละ 3,650 บาท
3650.00
picture สว่านไฟฟ้าอย่างดีพร้อมแท่น
เครื่องละ 7,490 บาท
7490.00
picture เครื่องทำปกพลาสติก ขนาดกลาง
เครื่องละ 7,490 บาท
7490.00
picture ใบมีดเครื่องตัดกระดาษ ขนาด กว้าง 17 นิ้ว
ใบละ 8,560 บาท
8560.00
picture เครื่องหนีบหนังสือสำหรับเจาะรู
เครื่องละ 10,700 บาท
10700.00
picture เครื่องอัดหนังสือขนาดกลาง
เครื่องละ 10,700 บาท
10700.00
picture เครื่องนับจำนวนชนิดไฟฟ้า ระบบแสง พร้อมราวจัดทางเดิน
เครื่องละ 42,800 บาท
42800.00
picture เครื่องตัดกระดาษตัดได้หนา 2 นิ้ว กว้าง 17 นิ้ว มือโยก
เครื่องละ 59,400 บาท
59400.00