อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

เครื่องหนีบหนังสือสำหรับเจาะรู

ดูรูปภาพขนาดเดิม

เครื่องละ 10,700 บาท

เครื่องหนีบหนังสือสำหรับเจาะรู กว้าง183/4"x สูง51/2"x ลึก 11"   เครื่องละ 10,700 บาทเครื่องละ 10,000 บาท  

ราคา 10700.00 บาท