อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

เครื่องตัดกระดาษตัดได้หนา 2 นิ้ว กว้าง 17 นิ้ว มือโยก

ดูรูปภาพขนาดเดิม

เครื่องละ 59,400 บาท

เครื่องตัดกระดาษตัดได้หนา 2" กว้าง 17" (มือโยก) เครื่องละ 59,400 บาทเครื่องละ 55,500 บาท  

ราคา 59400.00 บาท