อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

ใบมีดเครื่องตัดกระดาษ ขนาด กว้าง 17 นิ้ว

ดูรูปภาพขนาดเดิม

ใบละ 8,560 บาท

ใบมีดเครื่องตัดกระดาษ ขนาด กว้าง 17" ใบละ 8,560 บาทใบละ 8,000 บาท  

ราคา 8560.00 บาท