อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

เหล็กหนีบอัดเจาะหนังสือ ขนาดยาว 15.5"

ดูรูปภาพขนาดเดิม

อันละ 860 บาท

เหล็กหนีบอัดเจาะหนังสือ ขนาดยาวอันละ 15.5" อันละ 860 บาท 600 บาท   

ราคา 860.00 บาท