อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

แท่นตัดกระดาษฐานโลหะ อย่างดี ขนาด 12x15"

ดูรูปภาพขนาดเดิม

อันละ 2,140 บาท

แท่นตัดกระดาษฐานโลหะ อย่างดี ขนาด 12x15" (30x37.5ชม.) B4  อันละ 2,140 บาทอันละ 2,000 บาท B B อันละ 2,000 บาท   อันละ 2,000 บาท

ราคา 2140.00 บาท