อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

แท่นตัดกระดาษ ฐานโลหะ อย่างดี ขนาด 18x20"

ดูรูปภาพขนาดเดิม

อันละ 3,535 บาท

แท่นตัดกระดาษ ฐานโลหะ อย่างดี ขนาด 18x20" (52.5x40ชม. ) B3 อันละ 3,535 บาท อันละ 3,300 บาท  

ราคา 3535.00 บาท