อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

แท่นตัดกระดาษ ฐานโลหะ อย่างดี ขนาด 15x18

ดูรูปภาพขนาดเดิม

อันละ 2,675 บาท

แท่นตัดกระดาษ ฐานโลหะ อย่างดี ขนาด 15x18" (45x37.5ชม.) A3 อันละ 2,675 บาทอันละ อันละ 2,500 v 2,500 บาท  

ราคา 2675.00 บาท