อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

เครื่องอัดหนังสือขนาดกลาง

ดูรูปภาพขนาดเดิม

เครื่องละ 10,700 บาท

เครื่องอัดหนังสือขนาดกลาง กว้าง245 มม.x สูง 220 มม.x ยาว 380 มม. เครื่องละ 10,700 บาท

ราคา 10700.00 บาท