อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

เทปโฟม 2 หน้า ของ 3 M ขนาดกว้าง 1นิ้ว ชนิดบางหรือหนา

ดูรูปภาพขนาดเดิม

ม้วนละ 215,270บาท

เทปโฟม 2 หน้าของ 3M ขนาดกว้าง 1 นิ้ว ชนิดบาง ม้วนละ 215 บาท

เทปโฟม 2 หน้าของ 3M ขนาดกว้าง 1 นิ้ว ชนิดหนา ม้วนละ 270 บาท

ราคา 215.00 บาท