อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

กระดานไวท์บอร์ด

ดูรูปภาพขนาดเดิม

มีขนาดต่างๆ

กว้างxยาว(ซ.ม.)       ชนิดธรรมดา         ชนิดติดแม่เหล็ก

30x40                     700 บาท             910 บาท

40x60                     805 บาท             1,020 บาท 

60x80                     860 บาท             1,125 บาท                    

60x90                     910 บาท             1,235 บาท 

80x120                   1,340 บาท          1,555 บาท 

90x120                   1,555 บาท          1,820 บาท 

90x150                   1,820 บาท          2,675 บาท                   

120x180                 2,090 บาท          3,000 บาท 

120x240                 2,300 บาท          3,535 บาท 

ราคา 910.00 บาท