อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

คลิปตัวใหญ่สำหรับหนีบหนังสือเวลาเย็บเล่ม

ดูรูปภาพขนาดเดิม

อันละ 85 บาท

คลิปตัวใหญ่สำหรับหนีบหนังสือเวลาเย็บเล่ม อันละ 85 บาท

ราคา 85.00 บาท