อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

พลาสติกใสสำหรับทำปกหนังสือ เบอร์ .10 มม.

ดูรูปภาพขนาดเดิม

ขนาด54"

พลาสติกใสสำหรับทำปกหนังสือ เบอร์ .10 มม. ขนาด 54"x90 หลา ม้วนละ 2,050 บาท

ราคา 2050.00 บาท