อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

พลาสติกใสสำหรับทำปกหนังสือ ชนิดนิ่ม เบอร์ .09 มม.

ดูรูปภาพขนาดเดิม

ชนิดนิ่ม

พลาสติกใสสำหรับทำปกหนังสือ เบอร์ .09 มม. ชนิดนิ่ม ขนาด 54"x90 หลา ม้วนละ 1,900 บาท

ราคา 1900.00 บาท