อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

เครื่องเย็บกระดาษ ขนาดเล็ก MAX HD - 10

ดูรูปภาพขนาดเดิม

เครื่องละ 130 บาท

เครื่องเย็บกระดาษ ขนาดเล็ก MAX HD - 10 เครื่องละ 130 บาท

ราคา 130.00 บาท