อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

เครื่องเย็บกระดาษ ขนานกลาง MAX HD - 50

ดูรูปภาพขนาดเดิม

เครื่องละ 325 บาท

เครื่องเย็บกระดาษ ขนานกลาง MAX HD - 50 เครื่องละ 325 บาท

ราคา 325.00 บาท