อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

เข็มใหญ่สำหรับเย็บหนังสือ ขนาด 23/4

ดูรูปภาพขนาดเดิม

ห่อละ 45 บาท

เข็มใหญ่สำหรับเย็บหนังสือ ขนาด 23/4" ห่อละ 45 บาท

ราคา 45.00 บาท