อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 วิธีการชำระเงิน

 หมายเหตุ ราคาในรายการทั้งหมด ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

การสั่งซื้อและการชำระเงินค่าอุปกรณ์และครุภัณฑ์

1. การสั่งซื้อ โดยทางจดหมาย, โทรศัพท์, โทรสาร หรืออีเมส์ ด้วยตนเองก็ได้ โปรดแจ้งชื่อที่อยู่อย่างชัดเจน ชื่อบริษัทขนส่งที่ท่านประสงค์จะใช้บริการ  ซึ่งเราบริการส่งสินค้าให้ฟรีทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดโดยติดต่อที่

ร้านสยามไลบรารี่  462/7  ถนนอ่อนนุช 8  แขวง/เขตสวนหลวง  กทม.  10250

     Hotline โทรด่วนได้เลยที่ 081-2569741, 3715732, 061-3864116 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

       2. การชำระเงิน

I. โดยตั๋วแลกเงิน หรือ ดร๊าฟธนาคาร สั่งจ่ายในนาม ร้านสยามไลบรารี่

II. โอนเข้าบัญชี

        1. ร้านสยามไลบรารี่โดยนางสุมิตรา  บุญศิริ  ธนาคารกรุงไทย สาขาอ่อนนุช

                       เลขที่ 258-007-6441บัญชีออมทรัพย์

III. ไปรษณีย์ ธนาณัติสั่งจ่าย ปท.สวนหลวง ในนาม ร้านสยามไลบรารี่โดยนางสุมิตรา  บุญศิริ

            โปรดดำเนินการภายใน 30 วัน เมื่อได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว หากเกิดความล่าช้าประการใดโปรดแจ้งให้ทางร้านทราบสาเหตุด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง